Disclaimer

Disclaimer

B&M Autoverhuur (Kamer van Koophandel: 61866806) verleent u hierbij toegang tot autoverhuuramsterdamzuid.nl ("de Website") en nodigt u uit een voertuig te reserveren.

B&M Autoverhuur behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

B&M Autoverhuur spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Website aangeboden materialen/diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen/diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van B&M Autoverhuur.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten/diensten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met B&M Autoverhuur. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan B&M Autoverhuur nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij B&M Autoverhuur.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van B&M Autoverhuur, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Disclaimer - Algemene Voorwaarden - © B&M Autoverhuur - Advanced Promotional Partners Webdesign en marketing